มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน
นายสำราญ สินธ์ทอง
เลขาธิการ มูลนิธิ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน ที่ปรึกษา.สปร.ทบ.
ลิ้งเว็บไซต์ภายนอก
ลิ้งเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Calendar For 2019

กิจกรรมมูลนิธิอนุรักษ์ฯ อันดามัน s
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 89 พรรษา ป่าของพ่อ รับเข็มวชิราวุธานุสรณ์ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
โครงการ รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า ถวายพ่อ ณ พื้นที่ป่าชายเลน ตำบลคึกคัก (เขาหลัก) จ.พังงา (24 ธันวาคม 2559) การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพัน กระชับมิตร ณ สนามฟุตบอล รีพับบลิก ภูเก็ต โครงการปลูกป่าชายหาด พังงา ตรวจเยี่ยมป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติร.9กระบี่
ฮอลงฉุกเฉินโรงเรียนบ้านทุ่งละอองตำบลบางวันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพัง โครงการปลูกป่าชายหาด พังงา โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิอนุรักษ์ฯอันดามันร่วมกับกองทัพบก จ.ระนอง
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ. ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทภ.4 ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ขนาดเล็ก อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โครงการ คืนกล้วยไม้สู่ป่า ร่วมปลูกรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดกระบี่

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันครั้งที่ 2 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมโครงการพิพิธภัณฑ์ลูกปัดศูนย์การเรียนรู้อันดามัน อ.เมือง จ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมโครงการสวนผึ้งบ้านทุ่งใส ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.15 พัน 4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โครงการปลูกต้นไม้ สวนพฤษศาสตร์ทุ่งค่าย อุทยานแห่งชาติ จ.ตรัง โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรองนายกรัฐมนตรี นำรายได้ร่วมรักษาป่าชายฝั่งตะวันตก
งานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเขตอุทยานทะเลบัน จ.สตูล วันที่ 5 ธันวาคม 2558 โครงการ ยกชั้น ทำความดี ทำความสะอาดชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
 
โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติให้ชุมชน จ.ภูเก็ต โครงการ ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |