วันที่ 18 กรกฎาคมพ.ศ 2561 เวลา 0900 น.นายสำราญ สินธ์ทอง ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ร่วมโครงการปลูกป่าชายหาดและป่าชาย

      นายสำราญ สินธ์ทอง ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ร่วมโครงการปลูกป่าชายหาดและป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 และกล่าวความเป็นมาของโครงการ ณ หมู่ที่ 2 บ้านบางเบนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนอง โดยมีนายอำเภอกะเปอร์ พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ร.25 นายกอบต.และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง กำลังพลจาก ร.25 พัน 2 ,กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนแยก 1,นักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม