มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าชายหาด รวมพลัง Big Cleaning Day ณ หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสำราญ สินธ์ทอง ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการปลูกป่าชายหาด รวมพลังบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ชายหาดสวยไม่ขาวจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าชายหาด รวมพลัง Big Cleaning Day ณ หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 วันนี้ (23 ก.ค. 61) ที่บริเวณหาดไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าชายหาด รวมพลัง Big Cleaning Day ณ หาดไม้ขาว ภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายสำราญ สินธ์ทอง ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน และที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 นายสราวุฒิ ศรีสาคูคาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลไม้ขาว ผู้นำองค์กร นักศึกษาวิชาทหาร จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต สถานประกอบการในพื้นที่ตำบลไม้ขาว และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าร่วมกิจกรรม นายสำราญ สินธ์ทอง ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน และที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ปัญหาที่สำคัญของชายหาด คือ ปัญหาขยะ ทั้งที่เกิดขึ้นจากเกาะภูเก็ตเอง และที่ลอยตามกระแสคลื่นมาจากที่อื่น ลำพังการดูแลอย่างเอาจริงเอาจังของท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ไม่สามารถจัดการได้อย่างทั่วถึง เพราะขยะเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวัน การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามาช่วยกันดูแลจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ดังนั้น เพื่อให้ชายหาดภูเก็ตได้ชื่อว่า "หาดสวย" แห่งอันดามันอย่างแท้จริง มูลนิธิฯ จึงจัดทำโครงการรวมพลัง Big Cleaning Day หาดสวยภูเก็ต 10 หาดขึ้น โดยเริ่มนับหนึ่งที่หาดไม้ขาวแห่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยร่วมตั้งปณิธานทำความดี มีจิตอาสา และทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ อีกทั้ง เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้าน พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี ๆ เช่นนี้ขึ้นมา นอกจากเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แล้ว ยังได้ชื่อว่าเจริญรอยตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในเรื่อง "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยพระองค์ท่านทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จากนั้น ประธานในพิธีได้มอบต้นกล้ายางนา ให้กับตัวแทนภาคราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน ก่อนจะร่วมกันปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติอันดามัน จำนวน 3 ตัว จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นจิกทะเลและต้นรักทะเล บริเวณสาธารณะหาดไม้ขาว จำนวน 230 ต้นกล้า และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยการเก็บขยะบริเวณหาดไม้ขาว โดยเริ่มจากบริเวณพิธี ไปจนถึงจุดขึ้นลงของเครื่องบิน ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญจุดหนึ่งของภูเก็ต ระยะทางรวม 3 กิโลเมตร