17 มกราคม 2563 โครงการ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 10 หาดสวยภูเก็ต ณ หน่วยอุทยานแห่งชาติลายัน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ ภูเก็ต

      17 มกราคม 2563 โครงการ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 10 หาดสวยภูเก็ต ณ หน่วยอุทยานแห่งชาติลายัน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ ภูเก็ต นายสำราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ ฯ กล่าวรายงานกิจกรรม โครงการ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 10 หาดสวยภูเก็ต พล.ร.ต.วโรดม สุวารี ผอ.รมน.ภก.กล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายพิทยา เพ็ญประชุม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต อาจารย์อาคม วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าหน่วยอุทยานลายัน นายสนัน ทองเนื้อขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 10 สวยภูเก็ต
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต
- ศาลแขวงภูเก็ต
- สำนักงานคุมประพฤติภูเก็ต
- โรงแรมลากูน่าภูเก็ต
- อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
- โรงแรมอนันตราลายันภูเก็ต
- โรงแรมตรีสรา ภูเก็ต วิลลา
- โรงแรมพูลแมนภูเก็ต หาดในทอน
- ศูนย์ผฝึกนักเรียนวิชาทหาร
- มูลนิธิ อนุรักษ์ทรัพยากร ฯ
รวมทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง และพนักงานโรงแรม พ่อค้าประชาชน และส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม 480 คน