วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

      กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทาน นำคณะ กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน และผู้จัดงานฟรีคอนเสิร์ต jazz for king เพื่อถวายเงินจำนวน 5 แสนบาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้า พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน นายสำราญ สินธ์ทองประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน