ร่วมด้วยช่วยกัน...คนไทยไม่ทิ้งกัน

      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน โดยนายสำราญ สินธ์ทอง ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรอันดามัน ผู้แทน พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และ พ.อ.ธีรวิทย์ เจริญศิลป์ หก.กกร มทบ.42 ร่วมกับกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วม สมาชิกโครงการศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
      ขอขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ ที่มีประชาชนหลายจังหวัด ให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม พื้นที่ภาคใต้ เป็นการ สานพลัง ร่วมมือร่วมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน บรรเทาทุกข์ครั้งนี้