โครงการ ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ค่ายรัตนรังสรรค์ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

      วันที่ 18-19 สิงหาคม 59 นายสำราญ สินธ์ทอง ประธาน มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ผู้แทน พลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้ตรวจการ สำนักบริหาร อุทยานพื้นที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดกิจกรรม Phuket Rally กองทุน แม่ของแผ่นดิน เครือข่ายโครงการแม่ของแผ่นดิน โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการ ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ ค่ายรัตนรังสรรค์ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนองกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน รวมทั้ง ตรวจเยี่ยม อุทยาน หมู่เกาะระนอง และอุทยานน้ำตกหงาว อำเภอเมืองจังหวัดระนอง พร้อมทั้งลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชุมชนอำเภอกะเปอร์ที่ได้รับรางวัล เศรษฐกิจชุมชน โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดระนอง และภาคเอกชนให้การต้อนรับ