อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
หน้าหลัก » รูปภาพกิจกรรม » สำราญ จับมือ"จ๊อบทูดู เก็บขยะชายหาดฟื้นฟูชายฝั่งทะเลอันดามันภูเก็ต "ร่วมด้วยช่วยกัน"เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตยั่งยืน

สำราญ จับมือ"จ๊อบทูดู เก็บขยะชายหาดฟื้นฟูชายฝั่งทะเลอันดามันภูเก็ต "ร่วมด้วยช่วยกัน"เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตยั่งยืน

วันที่โพส 27 April 2022
สำราญ จับมือ

สำราญ จับมือ

สำราญ จับมือ

สำราญ จับมือ

error: Content is protected !!