อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

ดร.นัญธัฐ โพธิชัย

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
ดร.นัญธัฐ โพธิชัย

การศึกษา
-

การทำงาน
กรรมาธิการ ชายแดนไทยพม่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษาอนุกรรมการสายไฟฟ้าและแสงสว่างสภาผู้แทนราษฎร
เจ้าของสวนทุเรียนป่าละอู่
ผู้บริหารร้านอาหารนัดกินปลาหลังรามคำแหง

error: Content is protected !!