อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

เทอดไท ขวัญทอง

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
เทอดไท ขวัญทอง

การศึกษา
-

การทำงาน
หัวหน้าอุทยาน ลำปี
หัวหน้าอุทยานเขาสก
ผู้อำนวยการ ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

error: Content is protected !!