อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

จิรศักดิ์ ชูความดี

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
จิรศักดิ์ ชูความดี

การศึกษา
-

การทำงาน
ผู้อำนวยการสำนัก5 อุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช นครศรีธรรมราช
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ผู้ตรวจตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช

error: Content is protected !!