อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

กฤษณะ แจ่มกระจ่าง

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
กฤษณะ แจ่มกระจ่าง

การศึกษา
-

การทำงาน
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบริหารองค์กร (CFO) บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน)
กรรมการบริษัท: Thai Flight Training Co., Ltd.
ผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการใหญ่(VP)ฝ่ายควบคุมการเงิน comptroller : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

error: Content is protected !!