อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช

การศึกษา
-

การทำงาน
ตุลาการศาลทหารสูงสุดอดีตตุลาการศาลทหารกลาง
อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 อดีตผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

error: Content is protected !!