อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

พลตรี ปริญญา อสาหะ

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
พลตรี ปริญญา อสาหะ

การศึกษา
-

การทำงาน
รองผู้อำนวยการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก

error: Content is protected !!