อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

โชคดี อมรวัฒน์

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
โชคดี อมรวัฒน์

การศึกษา
-

การทำงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด พะเยา

error: Content is protected !!