อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

นายบัญญัติ พัทธธรรม

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
นายบัญญัติ พัทธธรรม

การศึกษา
-

การทำงาน
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
ประธานสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 3 จังหวัด

error: Content is protected !!