อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสำราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน ร่วมมือนางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 10,

แปลกแท้ตกสำรวจ!

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต

สำราญ สินธ์ทอง ทปษ.กมธ.คลื่นกัดแซะชายฝั้งสภาผู้แทนราษฏร ร่วมงานแข่งขันกีฬากระดานยืนพาย SUP Surf ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งของประเทศไทย

นายสำราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ร่วมมอบข้าวสารให้กับ อสทล.

มูลนิธิอนุรักษ์ฯ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

คนภูเก็ตร้อยใจร่วมสักการะพร้อมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน จัด ดนตรี Jazz for King ถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียม เกาะแสมสาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระร

error: Content is protected !!