อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

-

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
-

การศึกษา
การศึกษาขั้นสูงสุด จบปริญญาตรี( มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.ภูเก็ต )

การทำงาน
อดีต ผู้ประกอบการบริษัททัวร์นำเที่ยว ( บจก.ทูซีทัวร์ จำกัด )
เจ้าของบริษัท เอ็มพีโฟเซ่นฟูดจำกัด
เจ้าของร้านอาหาร เลอครัวซองค์เดอภูเก็ต

error: Content is protected !!