อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

ผศ.ดร. ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
ผศ.ดร. ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย

การศึกษา
-

การทำงาน
ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาศาสตร์ปริญญาโท มจร.ส่วนกลางวังน้อยอยุธยา
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เอกภาษาอังกฤษ

error: Content is protected !!