อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

มนชัย ตาดทอง

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
มนชัย ตาดทอง

การศึกษา
-

การทำงาน
สำนักงานกฎหมาย
หุ้นส่วนและผู้จัดการแห่ง ลอว์มาร์ค แอนด์ แอซโซซิแอท
ที่ปรึกษาผู้ส่วนราชการสำนักนายกรัฐมนตรีด้านวิชาการภาคประชาชน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

error: Content is protected !!