อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

ฐิติโชค ศิริพิสุทธิวิมล

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
ฐิติโชค ศิริพิสุทธิวิมล

การศึกษา
ปริญญาตรีสาขา.บริหารธุรกิจคณะบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน
บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท ราไวย์ วิลเลจ จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท แคปส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ชณภัทรการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

error: Content is protected !!