อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

ประสาน ประสงค์ผล

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
ประสาน ประสงค์ผล

การศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาพัฒนาชุมชน

การทำงาน
บริษัทเรียลเอสเตทโปรเจ็คขนเสาเต็นท์
นักพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

error: Content is protected !!