อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ

ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ

การศึกษา
-

การทำงาน
อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้อำนวยการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก
อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

error: Content is protected !!