อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

แนบ สินทอง

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
แนบ สินทอง

การศึกษา
-

การทำงาน
พัฒนาการจังหวัดกระบี่
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

error: Content is protected !!