อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
ทำเนียมผู้บริหาร

ผมจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์ของชาติ และ ประชาชน

Card image cap

ธีร์ โรจน์ชีวพันธ์

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล
ธีร์ โรจน์ชีวพันธ์

การศึกษา
-

การทำงาน
กรรมการชุมเมืองเก่าถนนถลาง ภูเก็ต
ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่๔
อดีตบริทัษเวฟรอนประเทศไทยสำรวจแบะผลิตจำกัด

error: Content is protected !!