อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการปลูกต้นกฤษณาคืนป่าเขาพระแทว

โครงการปลูกต้นกฤษณาคืนป่าเขาพระแทว

วันที่โพส 23 April 2022

" ภูเก็ต หมู่เกาะสวย ด้วยธรรมชาติ     แสงแดดสาด หาดทรายสวย ด้วยน้ำใส
สิ่งแวดล้อม พร้อมภูเขา ลำเนาไพร     งามก้องไกล ใครได้ยล ต้องมนตรา
แหล่งป่าไม้ ปัจจัยสี่ที่สำคัญ               มหัศจรรย์ เทพรังสรรค์ แดนหรรษา
เที่ยวดำเนิน เพลินอุทยาน ธารธารา    นั่งนาวา ล่องวารี สุนทรีใจ
ถ้าวันนี้ ไม่มีผู้ ฟื้นฟูรักษ์                    เฝ้าพิทักษ์ รักแดนดิน ถิ่นอาศัย
จะมีป่า ธารวารี นี้อย่างไร                  จึงร่วมใจ ในโครงการ สานใจไทย
"รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน"         ด้วยศาสตร์ศิลป์ ถิ่นวิถี ที่อาศัย
ปลูกกฤษณา คืนป่าเขา ลำเนาไพร     เป็นป่าใหญ่ ใฝ่รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน
เพื่อเทิดไท้ ในพระมหากรุณาธิคุณ    ยังอบอุ่น กรุ่นไอ ให้ถวิล
๑๓ ตุลา น้ำตาริน รำลึกถึงพ่อแผ่นดิน ผู้รินเหงื่อ เพื่อปวงชน "

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสำราญ สินธ์ทองเลขาธิการ มูลนิธิอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน และชุมชนป่าครองชีพ

error: Content is protected !!