อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » “Andaman Jazzy by The Sea” ขึ้น บนพื้นที่หาดป่าตอง

“Andaman Jazzy by The Sea” ขึ้น บนพื้นที่หาดป่าตอง

วันที่โพส 26 April 2022

จากสื่อออนไลน์ที่ถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติ และมีสีสันอันงดงาม ของหาดทรายและท้องทะเลในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก เรื่องความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงจังหวัดภูเก็ตด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขก คอยเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและอุดมสมบูรณ์ในระยะยาว มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมของชายหาดและท้องทะเลอันดามัน แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงความงดงามของธรรมชาติไปมาก ดังนั้น จึงได้ตระหนักและขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการปลูกจิตสำนึกในใจของทุกคน หันมาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติทะเลอันดามัน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยการนำดนตรีแจ๊สเข้ามามีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศที่สื่อถึงความสวยสดงดงามของท้องทะเล เพื่อช่วยกล่อมเกลาฟื้นฟูให้ทะเลกลับคืนมามีชีวิตชีวา และคงความงดงามตามธรรมชาติ กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเช็คอินดังเช่นที่ผ่านมา  ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิฯ จึงเห็นควรจัดทำเทศกาลดนตรีในโครงการ  “Andaman Jazzy by The Sea” ขึ้น บนพื้นที่หาดป่าตอง ซึ่งเป็นหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก  เพื่อรวมพลังปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

เพื่อเป็นเวทีให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงมาสร้างสีสัน และปลุกกระแสการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ดนตรีแจ๊ส และเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน นำรายได้ไปต่อยอดพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้คงสภาพสมบูรณ์ต่อไป เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยยกระดับ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 2,000 คน (อาทิ ประชาชนทั่วไป, ผู้สนใจดนตรีแจ๊ส, ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง และชาวต่างชาติ) โดยแบ่งเป็นชาวต่างชาติ 80% และคนไทย 20%

 

error: Content is protected !!