อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คอนเสิร์ต “JAZZ FOR KING ดนตรีแจ๊สเทิดไท้องค์ราชัน”

คอนเสิร์ต “JAZZ FOR KING ดนตรีแจ๊สเทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่โพส 26 April 2022

แสดงคอนเสิร์ต “JAZZ FOR KING ดนตรีแจ๊สเทิดไท้องค์ราชัน” วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ พร้อมทั้งร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ๘๘พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

ตามที่มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันโดยมี พลเอกยศนันท์  หร่ายเจริญเป็นประธานกิตติมศักดิ์ และคุณสำราญ สินธ์ทอง เป็นประธานมูลนิธิฯ ได้จัดงานแสดงคอนเสิร์ต “JAZZ FOR KING ดนตรีแจ๊สเทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเทิดพระเกียรติสดุดีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีแจ๊ส และถวายพระพรเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๘พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯผ่านบทเพลงแจ๊สจากศิลปินชื่อดังทั้งในและต่างประเทศมากมายนั้น มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต “JAZZ  FOR KING ดนตรีแจ๊สเทิดไท้องค์ราชัน มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับท่านในวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

              ตามที่มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันโดยมี พลเอกยศนันท์  หร่ายเจริญ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และคุณสำราญ สินธ์ทอง เป็นประธานมูลนิธิฯ ได้จัดงานแสดงคอนเสิร์ต “JAZZ FOR KING ดนตรีแจ๊สเทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเทิดพระเกียรติสดุดีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีแจ๊ส และถวายพระพรเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๘พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯผ่านบทเพลงแจ๊สจากศิลปินชื่อดังทั้งในและต่างประเทศมากมาย นั้น

ในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต “JAZZ  FOR KINGดนตรีแจ๊สเทิดไท้องค์ราชัน”  วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐น. เป็นต้นไป ณ โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ พร้อมทั้งร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๘พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับท่านในวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ตามที่มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันโดยมี พลเอกยศนันท์  หร่ายเจริญ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และคุณสำราญ  สินธ์ทอง  เป็นประธานมูลนิธิฯ ได้จัดงานแสดงคอนเสิร์ต “JAZZ FOR KING ดนตรีแจ๊สเทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเทิดพระเกียรติสดุดีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีแจ๊สและถวายพระพรเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๘พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯผ่านบทเพลงแจ๊สจากศิลปินชื่อดังทั้งในและต่างประเทศมากมาย นั้น

error: Content is protected !!