อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน“ฝายมีชีวิต”

รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน“ฝายมีชีวิต”

วันที่โพส 26 April 2022

โครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน“ฝายมีชีวิต”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู          

เขาพระแทว อยู่ฝั่งตะวันออกของอำเภอถลาง ที่เริ่มจากบ้านผักฉีดทอดยาวขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงบ้านท่ามะพร้าว มีถนนล้อมรอบ โดยผ่านบ้านผักฉีด บ้านป่าคลอก บ้านบางแป บ้านบางโรง บ้านพารา จนสิ้นสุดปลายพืดเขาที่บ้านท่ามะพร้าว พืดเขานี้มียอดเขาสูงได้แก่ ยอดเขาพระแทว สูง ๓๖๖ เมตร ยอดเขาควน สูง๔๔๘ เมตร ยอดเขาพาราสูง ๔๕๐ เมตร บริเวณเขาพระแทวมีหน่วยงานสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาพระแทว ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกโตนไทร ทางเข้าอยู่สี่แยกวัดพระนางสร้าง ส่วนทางฝั่งตะวันออก มีศูนย์โครงการคืนชะนีสู่ป่า อยู่บริเวณน้ำตกบางแป เมื่อเวลา 09.00น.วันที่12สิงหาคม พ.ศ.2564 นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง ประธานเปิดโครงการ "รักษ์ ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน"โดยมีนายสำราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติอันดามันข้าราชการและประชาชน ร่วม เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชนสร้างอาชีพเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ถนนควนตาเท่น อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายสำราญ กล่าวว่าเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชนสร้างอาชีพเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม พ.ศ.2564 นายสำราญกล่าวอีกว่าอีกบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ควนตาเท่า ระยะทาง2,500 เมตร เพื่อเตรียมพร้อมความของชุมชนไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ได้มาเดินชมทัศนียภาพ วิถีชุมชน ชมนก ชมสวนผลไม้  เที่ยวน้ำตก ฯลฯ

นอกจากนี้แล้วเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการพื้นที่กันเอง ท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติ และให้คนพื้นที่และนักท่องเที่ยวเรียนรู้และอยู่ร่วมกันรักษาป่าต้นน้ำเขาพระแทว ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วิถีชีวิตคน น้ำ และป่า พึ่งพาอาศัยการซึ่งกันและกัน ป่า น้ำ และดิน จะอุดมสมบูรณ์ คนเป็นปัจจัยสำคัญ สภาพแวดล้อมที่ดีที่สมบูรณ์จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำและป่า อยู่ในขั้นวิกฤติ ทั้งทีประเทศไทย ตั้งอยู่บนภูมิศาสตร์ที่ดี มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่เรากลับเผชิญวิกฤตภัยแล้งได้ การฟื้นฟูต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกภาคส่วน โดยฟื้นฟู พื้นที่ต้นน้าลำธาร และการปลูกป่าเพิ่ม โครงการฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับการฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งสัตว์ พืช และแหล่งน้ำ ช่วงหน้าแล้ง ฝายมีชีวิต จะระบายน้ำออกมาให้เป็นแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตร ช่วงหน้าฝนน้ำหลาก ฝายมีชีวิตจะชะลอกักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่ และเป็นสถานที่ ที่ให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันสร้างความเข้าใจ เรียนรู้ เรื่องดิน น้ำ ป่า โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ของชุมชน

error: Content is protected !!