อันดามันสดใส ทะเลไทยมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา MOU มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา MOU มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่โพส 23 August 2023

นายสำราญ สินธ์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผู้แทนพลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รอง ผบ.ทสส. นายนายธนาธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และคณะร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสำราญ สินธ์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผู้แทนพลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รอง ผบ.ทสส. นายนายธนาธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และคณะร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการปรับสภาพเวชล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ ผู้ป่วยระยะเฉียดพลัน และผู้มีสภาวะพิ่งพิง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และมูนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามั

error: Content is protected !!